Khi mình tỏ tình với người ta, người ta toét miệng ra cười là sao?

Khi mình tỏ tình với người ta, người ta toét miệng ra cười, như vậy là sao…