Đừng nghĩ cứ đưa con đến trường là cha mẹ hoàn thành trách nhiệm!

Với những học sinh hư, học sinh cá biệt thì giáo viên sẽ phải làm gì? Dùng…