Nhớ người thầy truyền lửa năm xưa!

Tôi vẫn còn nhớ đợt cuối cấp, khi cả trường trộn vào nhau để thi thử tốt…