45 trường hợp xẻ đất rừng Sóc Sơn bị ‘lên thớt’

Trong số 27 công trình đang bị điểm danh, Hoàng Lê Gia Garden có quy mô “khủng”…