Sư phạm chỉ tuyển học sinh giỏi, đích thị là một giấc mơ

Vào sư phạm phải là học sinh giỏi, ước nguyện này là chính đáng và dư luận…