VKS Cấp cao kháng nghị vụ VN Pharma: Quyết đi đến tận cùng sự thật

TS.Dương Thanh Biểu cho biết, quyết định kháng nghị của VKS Cấp cao TP.HCM đối với bản…