Học sinh lớp 2 tử vong do cổng trường sập, cần làm rõ trách nhiệm nhà trường

Trong lúc đang đùa nghịch, một học sinh lớp 2 đã níu cánh cổng trường khiến cổng…