5 điểm nổi bật trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Trung – Mỹ

Tổng thống Donald Trump khẳng định, Washington sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm và vị…