“Chuyện lạ không thể hiểu nổi” ở Bình Định: Bò trượt ngã lộ ra bê tông cốt… cây

Theo chủ đầu tư dự án, vụ thanh giằng bê tông cốt thép nhưng khi bị vỡ…