Bí thư huyện nợ đầm đìa bị cảnh cáo, lên tỉnh làm Trưởng ban dân tộc

Bí thư Huyện uỷ Tri Tôn (An Giang) vay, mượn tiền của nhiều tổ chức, cá nhân…