Bình yên của đàn ông đôi khi gói gọn chỉ bằng một người phụ nữ

Với anh chỉ cần những gì liên quan đến cô ấy thì dù buồn hay vui cũng…