Ngăn ngừa tài sản tham nhũng chuyển dịch cho bồ nhí

“Khi đương chức nhiều quan chức làm chủ tài khoản và con dấu riêng, khi về hưu…