Bộ trưởng có dám từ chức nếu thép Cà Ná gây hậu quả?

Đó là câu hỏi được đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) đặt ra với Bộ trưởng…