Ta đang mắc bệnh nan y ‘rất thích nịnh’

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính nêu lại ý kiến của nhiều bí thư tỉnh…