Nếu Facebook, Google… không đặt văn phòng đại diện, thì ta làm gì được họ?

Đại biểu Cao Đình Thưởng đã nêu băn khoăn này tại Hội trường. Hôm 29/5, Quốc hội…