Gặp người lớn không chào, có phải con hư?

Không ít lần tôi nghe các mẹ phàn nàn chuyện con gặp người lớn không chào khiến…