Việt Nam có cần đánh giá lại chiến lược của Mỹ với châu Á và Biển Đông?

 Mua vũ khí Mỹ cũng tốt thôi. Nhưng đó có phải là phương án tối ưu nhất,…