Tổng thống Mugabe của Zimbabwe từ chức, kết thúc 4 thập kỷ cai trị

Hôm thứ Ba, ông Robert Mugabe buộc phải từ chức Tổng thống Zimbabwe, kết thúc bốn thập…