Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Theo nguồn tin từ ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí…