Ông Duterte đang chơi trò nguy hiểm trên biển Đông

Nếu cứ vài tháng Manila lại thay đổi lập trường một lần, sự tìm kiếm đồng thuận…