Phải xem chống tham nhũng là ‘trận đánh cuối cùng’

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã nêu quan điểm như thế khi Quốc hội thảo…