Chính quyền Trump ủng hộ cuốn sách trắng khiến Bắc Kinh nóng mặt

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ sách trắng về chính sách ngoại giao…