Từ chức kịp thời chính là cách trở về “giá trị thật”

Hành động từ chức của ông Mugabe đang tạo ra sự phấn khích lớn trong lòng mỗi…