“Cả Hàn Quốc, Triều Tiên đều không muốn Trung Quốc can dự vào bán đảo”

Vận mệnh bán đảo Triều Tiên sẽ do dân tộc Hàn / Triều quyết định. Trung Quốc…