Là đàn bà, hãy hư vừa đủ để thấy cuộc đời thật nhiều ý nghĩa

Đàn bà à, hãy hư vừa đủ, hãy biết sống nuông chiều bản thân một chút để…