Trump dọa đánh thuế 500 tỷ USD hàng Trung Quốc, Bắc Kinh lúng túng và im lặng

 Lần trước khi Trump tuyên bố đánh thuế 25% với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc,…