Ai dính đến Vũ nhôm đều phải bắt hết

 Vụ án Vũ “nhôm” phải làm tới tận ngọn, lên cả cán bộ cấp Trung ương, ai…