8km mới có một lối ra biển thì ngư dân chỉ biết “treo thúng, gác chèo”?

 Những làng biển hàng trăm năm tuổi sẽ bị “nuốt trọn”, đường xuống biển của ngư dân…