Ông Đoàn Ngọc Hải: Tôi nhận được cuộc gọi dọa giết

Tối nay, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu đoàn…