Không đóng bảo hiểm xã hội nữa, chờ về hưu sớm có được không?

Bạn đọc từ mail hung73… hỏi: Anh tôi sinh năm 1973 đã tham gia BHXH bắt buộc tính…