Ác mẫu bạo hành khiến con trai uống thuốc sâu tự tử bị xử lý tội danh gì?

Lan bắt các con chui vào bao tải nhảy xuống ao rồi bắt cởi quần áo đuổi…