“Giấy phép con, cháu” hoành hành, doanh nghiệp ngán ngẩm một cổ… nhiều tròng

“Giấy phép con, giấy phép cháu” và rất nhiều khoản thuế, phí đang là lực cản với…