Đốt đuốc, soi chân mình!

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những giọng điệu lạc lõng của một số người…