Đạo diễn Bảo Nhân: “Ai có chuyên môn cũng cười vào kết luận Ngân Anh không thẩm mỹ”

Mới đây, Trần Nguyễn Bảo Nhân – đạo diễn phim Gái già lắm chiêu đã lên tiếng…