Cán bộ phun thuốc muỗi: “Bất chấp” độc hại vì sức khỏe cộng đồng

Công việc phun thuốc muỗi là phải tiếp xúc với hóa chất, dù cho đã có quần…