Tổng thống Hàn Quốc và kỳ vọng hóa giải xung đột với Triều Tiên

Hy vọng lớn nhất trong giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên luôn được đặt trong tay…