Nóng: Phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju sẽ tới Bàn Môn Điếm vào chiều nay để dự tiệc tối

Phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju sẽ có cuộc nói chuyện với phu nhân Hàn Quốc Kim…