Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nhà Trắng vẫn xúc tiến việc chuẩn bị

Triều Tiên sẽ không quan tâm đền đàm phán nữa nếu Mỹ chỉ muốn dồn Bình Nhưỡng…