John Huy Trần trải lòng khi được sống thật với giới tính

Sau sự thành công với nghề biên đạo múa, John Huy Trần vẫn luôn tự hào và…