Tướng Dunford cảnh báo, Trung Quốc mới thực sự là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ

 Trung Quốc đang tập trung vào việc kiềm chế khả năng và sức mạnh dự kiến của…