Điểm danh 48 bãi giữ xe do phòng, ban quận 1 đứng tên

Thắc mắc về những bãi giữ xe chiếm vỉa hè mà ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ…