Không mắc tiểu đường chủ yếu nhờ…phụ nữ

Chìa khóa sống vui khỏe, phòng ngừa đái tháo đường nằm trong tay người “giữ cửa dinh…