TP.HCM nhận trách nhiệm, xin lỗi người dân về vụ Thủ Thiêm

UBND TP.HCM xin lỗi trước nhân dân TP.HCM, nhất là các hộ dân ở Thủ Thiêm; đồng…