Người “rơi nước mắt” trong thượng đỉnh liên Triều: Thuyết khách số 1 Hàn Quốc

Đích thân hỗ trợ hai hội nghị liên Triều trước đó, Suh Hoon là người Hàn Quốc…