Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc NHNN mở màn phiên chất vấn

Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước QH…