Tướng Mỹ cảnh báo số lính Triều Tiên vượt xa lực lượng Hoa Kỳ

Một tướng quân đội Mỹ cảnh báo Hoa Kỳ có thể bị áp đảo bởi Triều Tiên…