Trung Quốc đang cạn nguồn tiền để đổ vào Vành đai và Con đường?

Nếu không quản lý được các khoản vay của Trung Quốc, một ngày nào đó có thể…