Cây sồi 500 tuổi: ‘Bưu điện’ cổ kính của những lá thư yêu thương, nơi người cô đơn tìm hạnh phúc

Bạn đang tìm kiếm một nửa yêu thương của mình? Bạn có thể gửi bức thư tình…