“Ông Sở, bà Phán” đã nhúng chàm, ơ hơ, rửa sạch cả rồi!

Công an không chấp nhận tuyển con của người có tiền án gia nhập lực lượng nhưng…