TPP và chuyến đi Mỹ “được ăn cả, ngã về không” của ông Shinzo Abe

Mỹ quay trở lại TPP hay không cần nhìn vào bản chất kinh tế của hiệp định…